बेसहाराहरुको सहारा बन्दै सहारा घर,जहाँ औषधि बिना निको हुन्छ्न मानसिक रोगका बिरामी ! :: Nepal Post Dainik बेसहाराहरुको सहारा बन्दै सहारा घर,जहाँ औषधि बिना निको हुन्छ्न मानसिक रोगका बिरामी ! | Nepal Post Dainik