गान्धीको सम्मान अत्याचारको प्रतिकारको आन्दोलन स्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व अहिंसा दिवस मनाए :: Nepal Post Dainik गान्धीको सम्मान अत्याचारको प्रतिकारको आन्दोलन स्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व अहिंसा दिवस मनाए | Nepal Post Dainik