‘मुटुमा प्वाल छ, टाल्न पैसा छैन’ मार्मिक कथा :: Nepal Post Dainik ‘मुटुमा प्वाल छ, टाल्न पैसा छैन’ मार्मिक कथा | Nepal Post Dainik