सशस्त्र प्रहरी बल काठमाडौंले दुर्घटनामा परेकाहरुको तत्काल उद्धारका लागि अत्यधुनिक एम्बुलेन्स सेवा प्रदान :: Nepal Post Dainik सशस्त्र प्रहरी बल काठमाडौंले दुर्घटनामा परेकाहरुको तत्काल उद्धारका लागि अत्यधुनिक एम्बुलेन्स सेवा प्रदान | Nepal Post Dainik