कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन् : महान्यायाधिवक्ता खरेल :: Nepal Post Dainik कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन् : महान्यायाधिवक्ता खरेल | Nepal Post Dainik