आयुर्वेद अस्पतालको अनुमति लिन जनशक्तिको आवश्कता पर्छ । मन्त्रि पोखरेल :: Nepal Post Dainik आयुर्वेद अस्पतालको अनुमति लिन जनशक्तिको आवश्कता पर्छ । मन्त्रि पोखरेल | Nepal Post Dainik