आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने ,प्रधानमन्त्री ओली :: Nepal Post Dainik आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने ,प्रधानमन्त्री ओली | Nepal Post Dainik