माननीय सान्सद ओमप्रकाश शर्माद्वारा महानगरलाई रु.५५ हजार आर्थिक सहयोग। :: Nepal Post Dainik माननीय सान्सद ओमप्रकाश शर्माद्वारा महानगरलाई रु.५५ हजार आर्थिक सहयोग। | Nepal Post Dainik