सन्तोष राजको संगीतमा रूपवा सलोना रिलीज. :: Nepal Post Dainik सन्तोष राजको संगीतमा रूपवा सलोना रिलीज. | Nepal Post Dainik