निरन्तर बढेकाे लकडाउनकाे मारबाट जनतालाई सबै लाई सम्मान दृस्ठिकोण ले हेर्नू नै मानव धर्म हो- पत्रकार पराजुली :: Nepal Post Dainik निरन्तर बढेकाे लकडाउनकाे मारबाट जनतालाई सबै लाई सम्मान दृस्ठिकोण ले हेर्नू नै मानव धर्म हो- पत्रकार पराजुली | Nepal Post Dainik