जीराभवानी गापा-१ को गम्हरीयामा दया फाउन्डेशन र भीसिएन नामक संस्थाले राहत सामाग्री वितरण गरे :: Nepal Post Dainik जीराभवानी गापा-१ को गम्हरीयामा दया फाउन्डेशन र भीसिएन नामक संस्थाले राहत सामाग्री वितरण गरे | Nepal Post Dainik