विजयनगरमा २५ बेडसहितको आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन, तीनै जना संक्रमितलाई राखियो । :: Nepal Post Dainik विजयनगरमा २५ बेडसहितको आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन, तीनै जना संक्रमितलाई राखियो । | Nepal Post Dainik