सांसद ‘अपहरण’को जाहेरी प्रहरीमा, घटनास्थलको मुचुल्का संकलन, तामेलीमा राख्न प्रहरीमाथि दबाब :: Nepal Post Dainik सांसद ‘अपहरण’को जाहेरी प्रहरीमा, घटनास्थलको मुचुल्का संकलन, तामेलीमा राख्न प्रहरीमाथि दबाब | Nepal Post Dainik