लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रामेछापका काठमाडौमा लकडाउनमा अलपत्रपरेका २ सय ५० मजदुरलाई खड्का र बोहराले गरे उद्दार :: Nepal Post Dainik लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रामेछापका काठमाडौमा लकडाउनमा अलपत्रपरेका २ सय ५० मजदुरलाई खड्का र बोहराले गरे उद्दार | Nepal Post Dainik