काठमाडौँ महानगरबाट ४ सय २५ लाई निशुल्क एम्बुलेन्स, सेवा लिनेमा ९० प्रतिशत मृगौला रोगी :: Nepal Post Dainik काठमाडौँ महानगरबाट ४ सय २५ लाई निशुल्क एम्बुलेन्स, सेवा लिनेमा ९० प्रतिशत मृगौला रोगी | Nepal Post Dainik