समाजवादी र राजपा एकीकृत, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन’ :: Nepal Post Dainik समाजवादी र राजपा एकीकृत, ‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन’ | Nepal Post Dainik