मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक वृद्धको मृत्यु। :: Nepal Post Dainik मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक वृद्धको मृत्यु। | Nepal Post Dainik