सातै प्रदेश प्रमुखको पद सरकारले हटायो :: Nepal Post Dainik सातै प्रदेश प्रमुखको पद सरकारले हटायो | Nepal Post Dainik