शुटिङका बेला हिरो-हिरोइनले होस गुमाएर पछि… :: Nepal Post Dainik शुटिङका बेला हिरो-हिरोइनले होस गुमाएर पछि… | Nepal Post Dainik